Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Rauma VGS > Nyheter

Skriftlige eksamener er avlyst for våren 2020

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst
Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Les meir

Koronaviruset og retningsliner for å gi opplæringstilbod til elevar i skolen

Retningslinene er i tråd med dei nasjonale føringane, og gjeld fram til anna informasjon blir gitt

Les meir

Nytt om fraværsføring

Nytt om fraværsføring og innkalte elever for å dekke samfunnets kritiske funksjoner.

Fravær skal ikke føres, men skolen skal hver dag registrere at elevene er logget på digital undervisning. Elevene skal delta aktivt i opplæringen, slik at læreren kan vurdere elevenes kompetanse. 

Les mer på https://mrfylke.no/om-oss/koronaviruset/informasjon-til-elevar-og-foeresette

Les meir

Rådgivning i forbindelse med søking til høyere utdanning

Til elever som har behov for å snakke med rådgiver i forbindelse med søking til høyere utdanning. Rådgiver er tilgjengelig for samtaler og dere finner kontaktinformasjonen i melding lagt ut mandag kl 07:50 på Itslearning. Det er bare å ta kontakt med henne for avtale. Alle skal få den hjelpen de trenger.

Les meir

Elever må ikke samles.

En sterk påminning om HVORFOR dere elever ikke er på skolen: For at ingen av oss/dere skal bli smittet, smitte andre og særlig de som er i faresonen. 

Les meir

Rauma vgs er stengt for elever fra om med fredag 13.mars til 30. mars.

 

  • Undervisning gjennomføres digitalt, timeplanen følges slik den er i dag. Lærere og elever skal være tilgjengelige i alle fag de har i henhold til timeplanen. Det betyr at har du norsk i første time på mandag, kl 08.00, skal du være klar med pc til å motta info fra lærere og arbeide med faget. 
  • Itslearning vil brukes som info kanal for elevene, mer informasjon om hvordan opplæringen skal foregå vil komme etter hvert.
  • Elevene har krav på opplæring og lærerne vil gjøre alt de kan for å holde læringstrykket oppe, selv om undervisningen foregår via en skjerm.
  • Elever som har lagt igjen skolebøker på skolen, må hente disse, skolen er åpen hele perioden fra 08.00-15.30.
  • Elever som har opplæring i bedrift, fortsetter denne inntil noe annet avtales.
  • Fredag 13. mars har alle elever studiedag, som skal brukes til å arbeide med fag på egen hånd denne dagen.  Lærerne møter på skolen fredag 13. mars for å planlegge og samarbeide om undervisningsopplegg de kommende 2 ukene.
  • Det blir ingen skoleskyss i perioden.
  • Foresatte oppfordres til å holde seg orientert på https://mrfylke.no/ og på skolens hjemmeside.

 

Jeg håper og tror at alle gjør sitt beste disse dagene både for å unngå smitte og fortsette med sin opplæring.

 

Rauma vgs

Eva Leergaard

rektor

Les meir

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Les meir

LITT OM OSS, en liten skole innerst i en fjord omgitt av vakker natur!

På Rauma vgs har vi lærere som på mange måter veileder elevene – hver dag. Både personlig og faglig. Relasjonen mellom læreren og eleven er viktig for oss. Skoleforskningen viser også at dette er en viktig faktor for læring. 
Den seneste undersøkelsen på skolen, om undervisningen, ga gode resultater på nettopp dette. 

Les meir

Godt samhold på tvers av linjer og trinn

- Jeg gleder meg til å gå på skolen hver dag, sier Tora Melbø Rødstøl.

Les meir