Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Rauma VGS > Nyheter > Elevundersøkelsen 2019

Elevundersøkelsen 2019

Vi går nå i gang med å gjennomføre Elevundersøkelsen 2019. Dette er en undersøkelse som er obligatorisk for alle videregående skoler.

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

Mer informasjon til foresatte finner dere på følgende lenke:  https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen.pdf