Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Rauma VGS > Nyheter > Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Kunnskapsdepartementet har vedtatt et unntak fra dokumentasjonskravet for elevfravær i skole. Unntaket gjelder fra 4. mars 2020 og ut skoleåret 2019/2020. Det innebærer at elever som har fravær av helsegrunner ikke trenger dokumentasjon fra lege. Foresatte til elever under 18 år og myndige elever kan i stedet levere egenmelding som dokumentasjon.

Egenmelding leveres muntlig eller skriftlig til kontaktlærer den dagen eleven blir syk. Manglende egenmelding fører til udokumentert fravær.

Minner om at stort fravær kan føre til manglende vurderingsgrunnlag uavhengig av fraværsårsak.

For mer informasjon, se

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/