Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Rauma VGS > Nyheter > Til foreldre/foresatte til elever på Rauma vgs

Til foreldre/foresatte til elever på Rauma vgs

Midlertidig endring i fraværsreglement  

Fra og med 24.08.2020 og frem til og med 31.10.2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en foresatt, mens myndige elever kan legge frem egenmelding. Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon, samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. 

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder (under 18 år) eller egenmelding (over 18 år), skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode: 

  • Ikke føres som fravær på elevens vitnemål og kompetansebevis 
  • Unntas fra fraværsgrensen 

Egenmelding for elever under 18 år må ha en bekreftelse fra foresatte på at fraværet skyldes sykdom/helse.  

Bekreftelse kan gis på følgende måter: 

  1. Eleven registrerer egenmelding som fraværsmelding i Skolearena. Fraværsmeldingen må bekreftes av en foresatt enten med sms eller e-post til kontaktlærer. Skolen sender ut kontaktinfo til foresatte. 
  2. Foresatt registrerer egenmelding som fraværsmelding i Skolearena. Dette krever at den foresatte har søkt om tilgang som bruker i Skolearena på forhånd.  

Les mer om registrering på Skolearena.

Elever over 18 år 

Elever som har fylt 18 år benytter selv egenmelding. Denne registreres som fraværsmelding i Skolearena av eleven selv.