Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Rauma VGS > Nyheter > Vurdering for læring ved Rauma vgs skoleåret 18-19, 28.11.2018

Kontaktpersonar

Eva M Krogstad Leergaard Eva M Krogstad Leergaard
rektor
71 28 36 01 /
Mob. 930 94 519
Send e-post

Vurdering for læring ved Rauma vgs skoleåret 18-19, 28.11.2018

Skolen har inneværende skoleår hatt et prøveprosjekt, Vurdering uten karakter.

Dette er ikke noe nytt, men er nedfelt i Opplæringsloven fra 2010. Hensikten med vurdering er å bidra til læring, si hva eleven kan og gi konkrete tilbakemeldinger om forbedring.

Det innebærer at vi skal gi elevene en god vurdering som forteller dem hva de mestrer og hva de kan gjøre for å bli flinkere. Et tall sier ikke mye om hva den enkelte elev må gjøre/forbedre for å øke sin kompetanse og få en bedre karakter. Det innebærer også egenvurdering, at elevene på en god og nyttig måte selv vurderer hva de kan og dermed blir bevisst på hva som må forbedres.

Vi har sett på hva forskning sier om dette, hva nytter og gir best læring. Derfor ble prosjektet satt i gang. Målet har aldri vært en karakterfri skole, det gir ikke loven anledning til.

Noen elever vært usikre på hva de kan, og hvor de ligger på karakterskalaen og føler stress i den forbindelse, mens andre synes dette er en mye mer hensiktsmessig måte å arbeide med vurdering på.

Både elever, lærere og ledelse har evaluert prosjektet og drøftet videre prosess. Kort skissert er videre arbeid med vurdering slik:

  • Fortsette åutvikle god undervisnings- og vurderingspraksis. Arbeidet skal være i fokus hos elever, lærere og skoleledelse fremover.
  • Lærer kan vurdere på ulike måter og slik de finner hensiktsmessig. Dette kan være tallkarakter, lav-middels-høy og/eller tilbakemelding. En tallkarakter skal ikke brukes alene, den skal alltid komme etter en skriftlig/muntlig tilbakemelding fra lærer.

Underveisvurderinger publiseres på Skolearena, som er vårt system for både fraværsregistrering og vurdering. Alle foresatte får tilgang der til eleven er 18 år. Ta kontakt med kontaktlærer om dere ikke allerede er registrert.

It`s Learning, er skolens læringsplattform. Tilbakemeldinger på ulike vurderingssituasjoner legges også der. Det er mulig for foresatt å få tilgang, men det kan oppleves noe overveldende, for en må da inn i mange ulike fagrom. Ta kontakt med Hilde Mjelva, hilde.mjelva@mrfylke.no ved skolen om dere ønsker tilgang. Det enkleste kan være å be din ungdom vise dere hva som ligger der i det enkelte fag.

Ta gjerne kontakt med oss (kontaktlærer, faglærer, avdelingsleder eller rektor) om dere lurer på noe.

Et godt samarbeid med dere foresatte, bidrar til at vi sammen kan utvikle skolen til å bli så bra som mulig for våre flotte ungdommer, som tar sin videregående utdanning her.

 

Eva Leergaard

 

Rektor