Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Vg2 Elenergi

Strømledning

Overføring av el-energi

Hovedområdet omfatter, overføring av el-energi på lav – og høyspenningsanlegg for linje, kabel, fordelings- og transformatorstasjoner, komponenter for nyanlegg, som apparat- styrings- og dataanlegg, og bruk av tilhørende utstyr og verktøy. Montasje og ombygging omfattes av dette hovedområdet. Integrert i dette hovedområdet inngår helse, miljø og sikkerhet, person- og elsikkerhet, gjeldende regelverk, elektrotekniske begreper, elektrotekniske beregninger og teknisk underlag og dokumentasjon.

 

Drift, vedlikehold og styringssystemer

Hovedområdet drift, vedlikehold og styringssystemer omfatter planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av vedlikehold, feilsøking, overvåking, beredskap og målinger i fordelingsnett, utbedring av førstelinjefeil på linjenett, fordelingsanlegg og transformatorstasjoner. Integrert i dette inngår HMS, person- og elsikkerhet, funksjonstesting, måleteknikk, elektrotekniske beregninger, elektrotekniske begreper og bruk av digitale - og håndverktøy.

Skolen har et godt og nært samarbeid med lokale virksomheter. Elevene er utplassert i faget Yrkesfaglig fordypning (YFF) to dager i uken.  Dette gir en god mulighet til å vise seg fram for en potensiell arbeidsgiver i læretiden som de fleste starter på etter VG 2.

Ønsker du mer informasjon, se lenker i høyre marg.

Kontaktpersonar

Ole Tommy Ødegård
Avdelingsleder
71 28 36 02 / Mob. 408 47 591
Send e-post