Personopplysninger

Møre og Romsdal fylkeskommune samler inn og bruker en rekke personopplysninger i forbindelse med videregående opplæring. Nedenfor er de viktigste bruksområda (behandlingene) og grunnlaget for behandlinga omtalt.

Hvilke personopplysninger om deg behandler fylkeskommunen?

Når du søker om plass i videregående skole må fylkeskommunen ha informasjon om karakterer og anna fra grunnskolen for at inntaket skal bli rett. Denne informasjonen blir henta fra kommunen du gikk ut av 10.klasse i, og blir brukt som grunnlag for å tildele skoleplass. Dette blir gjort i inntakssystemet til fylkeskommunen, VIGO. Opplæringsloven er det overordna grunnlaget for behandling av personopplysninger om elever i videregående skole for de måla som er nevnt her. Når du har fått og akseptert skoleplass blir informasjon om deg overført til det skoleadministrative systemet til fylkeskommunen. Skolen du skal gå på får tilgang til denne informasjonen.

I løpet av den tida du har i videregående skole blir informasjonen om deg brukt til å legge til rette for læring, rapportering til myndigheter og dokumentasjon av tida di i skolen. Grunnlaget for at fylkeskommunen lagrer disse opplysningene om deg fins i opplæringsloven og forskrift til opplæringslov. Du logger på via FEIDE for å få tilgang til system via skolen. Feide er en løsning for sikker pålogging.

I løpet av skoletida blir det lagra informasjon om læringa di og hendelser på skolen. Noen data, for eksempel karakterer, blir lagra for alltid, mens andre data blir oppbevart kortere. Det som bli lagra om deg, er informasjon som er nødvendig for gjennomføring av opplæringa.

Du kan lese mer om rettighetene dine og samtykke m.m. i den generelle personvernerklæringa til fylkeskommunen.