Ønsker du å klage på eksamenskarakteren?

Du har rett til å klage på karakteren du fikk på eksamen. Frist for å klage er 10 dager etter at klager (du) ble kjent med karakteren eller burde ha gjort seg kjent med karakteren.

Ved muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet.

Ta kontakt med eksamensskolen dersom du ønsker å klage på eksamenskarakteren