Skoleskyss i vgs

Som elev i vgs kan du ha rett til gratis transport til og fra skolen. Du søker selv om skyss gjennom skoleskyssportalen.

Du har rett på fri skoleskyss dersom

 • du har mer enn 6 kilometer avstand mellom hjem og skole*.
 • du har behov for skyss, på grunn av funksjonshemming, skade eller sykdom, uavhengig av avstanden mellom bosted og opplæringssted. 
 • det er nødvendig med båt- eller ferjetransport, uten hensyn til reiselengde mellom bosted og opplæringsstedet.

*Avstanden er regnet ut fra Møre og Romsdal fylkeskommune sine kartdata, og korteste farbar veg fra eleven sin hjemmeadresse til eleven sin skole

Elever med varig eller kortvarig funksjonshemming, skade eller sykdom som gir behov for skoleskyss, har rett til skyss uavhengig av avstand.  Fylkeskommunen gjør vedtak i slike saker etter at vi har mottatt anbefaling fra sakkyndig og informasjon fra skolen. Det er viktig at sakkyndig bruker skjema som er utarbeidet av fylkeskommunen.

Skolene sender erklæring fra sakkyndig sammen med skjema for skyssinformasjon videre til fylkeskommunen. Vi behandler søknader så raskt som råd og iverksetter skyss, etter at vi har mottatt nødvendige opplysninger.

Opplæringsloven gir ikke skyssrett dersom eleven har tilbud om leksehjelp, eller har mottatt et avlastningstilbud før og etter skoletid.

Søknad om tilrettelagt skyss må du sende via skolen.

Elever som har delt bosted vil være folkeregistret på én adresse selv om de deler tiden mellom to hjem. Formålet med skyssreglene og hensynet til barna det gjelder, tilsier at det avgjørende må være at barnet faktisk bor to steder. For å ha rett til gratis skoleskyss, må elevens opphold hos hver av foreldrene være en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning, og ikke improviserte enkeltbesøk. (Sitat frå Udir-2-2019)

Du må levere skjemaet «Stadfesting av delt bustad» når du søker om skoleskyss

Elever som har rett på skoleskyss, får eget skysskort.

· Kortet gjelder på strekninga mellom bosted og skole.

 • Skysskortet gir rett til skyss til og fra skolen ved skolens ordinære start- og sluttid.
 • Du skal registrere kortet i billettmaskina hos sjåføren hver gang du går på bussen.
 • Kortet fungerer som en billett med to reiser hver dag, inkludert overgang. Ei reise til og ei fra skolen.
 • Du kan ikke bruke kortet i forbindelse med ekskursjoner, utplassering eller andre aktiviteter i skoletida.
 • Kortet gjelder bare på dager med undervisning på skolen.
 • Kortet inneholder opplysninger om strekning og reisetid, som bare gjelder deg personlig.
 • Det er ikke lov å låne ut kortet til andre.

Skoleskyssordninga dekker ikke:

· Reiser etter SFO og leksehjelp

 • Transport i forbindelse med ekskursjoner og andre aktiviteter i skoletida, samt utplassering i ungdomskolen.
 • Reiser på ferie- og fridager.

Ta godt vare på kortet

Du skal bruke kortet alle åra du går på skole og har rett til fri skoleskyss. For at kortet skal virke som det skal, er det viktig at du ikke:

 • lager hull eller klipper i kortet
 • vasker kortet i vaskemaskina
 • bøyer eller bretter kortet.

Mista eller ødelagt kort?

Dersom skoleskysskortet blir ødelagt, du mister det, eller det har teknisk feil, må du ta kontakt med skolen.

 • Skolen vil bestille et nytt kort
 • Kort som kommer til rette, skal du levere til skolen
 • Du må sjøl betale for å få erstatta mista eller ødelagt kort
 • Kort med teknisk feil blir erstatta uten kostnad

Misbruk av kortet eller sniking på bussen / båten kan medføre gebyr. Kontroller blir gjennomført.

Glemt kortet?

Du får være med om morgenen, sjøl om du har glemt skoleskysskortet. Du må sjøl ta kontakt med skolen for å få et midlertidig kort til hjemreisa. Uten kort må du betale for hjemreisa sjøl.

1. Du skal bruke kortet alle åra du går på skole, så lenge du har rett til fri skoleskyss

2. Husk skoleskysskortet hver dag!

3. Du må registrere kortet i billettmaskina hver gang du går om bord i bussen / båten.

Skoleskyssportalen blir brukt av:

 • Skole/kommune på vegne av eleven (grunnskole)
 • Eleven selv (videregående skole).
 • Ansatte på vgs (tilrettelagt skyss)

Skoleskyssportalen er integrert med folkeregisteret og vil hente riktig adresse ut i fra eleven sitt personnummer og etternavn.

Har du spørsmål? Ta kontakt med skolen din eller send e-post til framskoleskyss@mrfylke.no

Sensitive personopplysninger bør ikke sendes i e-post.

 

 

Snarveier

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.