Oppføglingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten (OT) 

Ansvarlig for oppfølgingstjenesten: Hilde Alnes (tlf. 951 68 679/ e-post: hilde.alnes@mrfylke.no

Oppfølgingstjenesten (OT) har ansvar for å følge opp ungdom med rett til videregående opplæring, som ikke er i opplæring eller arbeid, og er i alderen 16 – 21 år. Dette gjelder ungdom som ikke har søkt eller har tatt imot opplæringsplass, eller som har sluttet i (eller er i ferd med å avslutte) utdanningen. 

OT-tjenesten gir råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg, og har som formål å sikre at ungdom har tilbud om opplæring, arbeid eller annen aktivitet.

Snarveier

Kontakt