Rådgiver

Skolens rådgiver: Monika Stenseth (tlf. 980 57 899/ e-post: monika.stenseth@mrfylke.no

Rådgiverkontoret finner du i administrasjonen. Det er åpent for “dropp-inn” på tirsdager og fredager mellom kl. 09:00 – 15:00, dersom ikke annen beskjed er gitt. Timer kan også avtales på forhånd. Rådgiver har taushetsplikt på lik linje med lærere, og besøk på rådgiverkontoret regnes ikke som fravær.  

Rådgivers oppgaver er: 

  • Å gi elever veiledning og informasjon i forbindelse med valg av fag, utdanningsprogram, utveksling, folkehøgskoler og høyere utdanning.  
  • Å gi elever sosialpedagogisk veiledning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette på skolen, og være en samtalepartner i forbindelse med utfordringer som eleven har. Rådgiver kan også hjelpe elever med å søke om permisjoner, eller komme i kontakt andre hjelpeinstanser. 

I begynnelsen av skoleåret vil rådgiver besøke alle klasser for å gi en grundigere orientering

  • PPT er tilgjengelig på skolen mandag, torsdag og fredag. Se skoleguide for tidspunkt
  • Elever kan be om hjelp til vurdering av fagvansker eller andre vansker som gjør læringsarbeidet krevende og vanskelig
  • Send gjerne sms eller epost så gjør vi en avtale. 

Snarveier

Kontakt