Russetiden ved skolen

Russ på skolen

Russeantrekk kan bæres på skolen fra 1. mai.

Russefeiringen er en privat feiring. Dermed skal skolens undervisning og planer følges som vanlig.
Skolen minner om at selv om dere opptrer som privatpersoner, er dere representanter for Rauma vgs.

• Forebyggende tiltak i skolens regi:
    − Helsesøster snakker om smittevern, rusmidler etc.
    − Politiet om trafikksikkerhet
    − NOK – senter mot insest og seksuelle overgrep

• Aktiviteter i og utenfor skoletiden:
    − Aktiviteter som kan karakteriseres som frihetsberøvelse tolereres ikke.
    − Aktiviteter som fører til skader på andres eiendom/gjenstander må erstattes.
    − Russen skal ikke ha aktiviteter på ungdoms- /barneskolen sitt område.
    − Uønsket adferd fra elever ved ungdoms-/barneskolen tas opp med skolens ledelse som tar det opp med ledelsen ved disse skolene.
    − Ved bilkjøring må fartsgrensen, skilting og generelle trafikkregler respekteres. Vær ekstra varsom i området hvor det ferdes elever fra barne- og ungdomsskolen.
    − Det skal ikke foregå aktiviteter i skolebygget som fører til søl med vann og annet innendørs.
    − Uønsket adferd fra medelever rapporteres til skolens ledelse.
    − Ved bruk av offentlige områder skal området ryddes etter bruk.
    − Det forventes at lover og regler overholdes.

Vi vet av erfaring fra tidligere at russen får skylda for hærverk begått av andre. En måte å unngå dette på er å skaffe seg positiv oppmerksomhet.
Ellers ønsker skolen dere lykke til med feiringen og håper dere får en minnerik tid.

Ta godt vare på hverandre!