Skolens timeplan

Vi bruker fortsatt WebUntis til timeplan ved skolen. Dette vil fra høsten 2021 bli erstattet med Visma InSchool.

Snarveier