Skolestart 2021

Velkommen til skolestart

Her vil vi forsøke å gi all nødvendig informasjon i forbindelse med skolestart 2021. 

Skolestart er mandag 23. august 2021. Denne siden vil bli oppdatert med oppmøtetid og sted etter 9. august 2021.

Vi antar at vi starter skoleåret på grønt nivå i forhold til koronarestriksjoner. Dette kan allikevel raskt endre seg.

Når du har bekreftet skoleplass, gjør dette:

Tidligere elever:
  • Alle som har hatt skoleskysskort må søke om skoleskyss hvert år. Skoleskyssportalen er åpen for søking så snart du har takket ja til skoleplass. Skoleskysskortet du har brukt, skal fortsatt brukes.
  • Utstyrsstipend kan du søke om på Lånekassen
Nye elever:
  • Skolestartportalen  - her kan du søke om elevpc, bestemme matematikkvariant (ikke yrkesfag), målform og samtykke til bilder. Krever MinId for pålogging.
  • Skoleskyssportalen - her må alle som bor mer enn 6 km fra skolen søke om skoleskyss. Dette gjelder også elever som bor på hybel mer enn 6 km fra skolen. Brukte du skoleskysskort på ungdomsskolen, skal disse brukes videre. Krever MinId for pålogging.
  • Stipend fra Lånekassen. Alle elever får utstyrsstipend når de går på videregående skole. Du må søke om dette hvert år. 

Lærebøker/Læremidler:

Skolen holder alle trykte og digitale læremidler. Du må anskaffe skrivesaker (f.eks. notatblokk, perm, penn, blyant, viskelær og annet skrivepapir) selv.

Velger du å ikke bestille elevpc, må du enten bruke en datamaskin du har eller skaffe en på egen hånd.

Utstyrsstipendet fra Låneskassen er ment å brukes til å dekke klær, utstyr, skrivesaker og pc.

På yrkesfag trenger elevene passende arbeidstøy og verktøy. Nedenfor finnes litt om arbeidstøy og utstyr for de enkelte programområdene. Noe arbeidstøy blir anskaffet gjennom skolen.

Elever på Restaurant- og matfag må også påregne å bli fakturert for kostpenger for mat de spiser på skolen. For skoleåret 2021/2022 er beløpet 3000 kroner.

Nytt skoleadministrativt system fra høsten 2021

Møre og Romsdal fylkeskommune tar i bruk Visma InSchool som skoleadministrativt system. Dette medfører at flere gamle system som f.eks Skolearena fases ut. Les mer om dette her.

Jeg har bestilt elevpc. Når blir den utdelt?

Den blir utdelt så fort som mulig etter skolestart. Vi har fått beskjed om mulige forsinkelser høsten 2021. For elever under 18 år, må kontrakt digitalt signeres av foresatt før pc utleveres.

Jeg har ikke bestemt meg for å bestille elevpc. Når er fristen for å legge inn bestilling?

Siste frist for bestilling av elevpc er i år satt til 1. november 2021. Vi oppfordrer likevel alle til å bestille så fort som mulig.

Når blir stipend utbetalt?

Det vil bli utbetalt så fort skolen får beskjed om å bekrefte at eleven har startet på skolen. Du vil ikke få utbetalt stipend om du har byttet skole og ikke søkt på nytt.

Jeg har ikke hatt skoleskysskort tidligere, men trenger det nå. Når får jeg skoleskysskortet?

Dersom du har søkt skoleskyss i Skoleskyssportalen, skal kortet ditt være klart til utlevering ved skolestart. Du kan ta bussen uten skoleskysskort den første dagen. Skolen kan også utstede midlertidig skoleskysskort (gult kort) dersom du ikke har søkt.

Har elevene muligheter til oppbevaring på skolen?

Ja. Elevene får sitt eget elevskap. Det er låsbart, men hengelås av normal størrelse må eleven selv holde. 

Når utleveres lærebøker?

Lærebøker utleveres første skoledagen. Bøkene kan oppbevares i elevskapet første natten om du ikke har tatt med noe å bære bøkene i.

Skal vi ha undervisning i fag første dagen?

Vg2 og Vg3 vil starte undervisningen så fort som mulig. Vg1 trenger noe mer tid til å bli kjent med lokaler, lærere, lærebøker og rutiner i skolehverdagen. Vi starter sannsynligvis undervisningen i løpet av dag 2.

Jeg bor et stykke unna skolen og ønsker å bo på hybel. Kan skolen hjelpe?

Ja, men vi kan kun formidle kontakt med hybelutleiere. Se vår liste med hybelutleiere. Vi har ikke oversikt over hvem som har leid ut og ikke.

Kan jeg kjøpe mat og drikke ved skolen?

Ja, vi har elevkantine med salg av drikke, ferdigsmurt og varmmat hver dag. Vi har også salatbar enkelte dager. Våre smørbrødgriller er veldig populær og blir brukt til både kjøpte ostebrød og medbrakt matpakke. 

Snarveier