Skolestart 2022

Velkommen til skolestart

Skolestart er mandag 22. august 2022.

Oppmøtetider og sted:

  • Alle som skal begynner på Vg1 møter i kantina kl 09:00 og dagen varer til ca kl 13:00
  • Vg2 og Vg3 møter i kantina kl 10:00. Vanlig undervisning fra kl 12:00 og ut dagen etter timeplan.

Det blir gratis lunch til alle elever og bøker vil ligge klar. Ta med hengelås til å låse elevskap. Hengelås kan være hva som helst, men bøylen på låsen må ikke være tykkere enn 9 mm.

Se "Ofte spurte spørsmål" nederst på siden som gjelder første skoledag.

Når du har bekreftet skoleplass, gjør dette:

Nye elever:
  • Skolestartportalen  - her kan du søke om elevpc, angi språk og matematikkvariant (kun Studieforberedende) og samtykke til bruk av bilder du er med på. Krever MinId for pålogging.
  • Skoleskyssportalen - her må alle som bor mer enn 6 km fra skolen søke om skoleskyss. Dette gjelder også elever som bor på hybel mer enn 6 km fra skolen. Brukte du skoleskysskort på ungdomsskolen, skal disse brukes videre. Krever MinId for pålogging.
  • Stipend fra Lånekassen. Alle elever får utstyrsstipend når de går på videregående skole. Du må søke om dette hvert år. 
Tidligere elever:
  • Alle som har hatt skoleskysskort må søke om skoleskyss hvert år. Skoleskyssportalen er åpen for søking så snart du har takket ja til skoleplass. Brukte du skoleskysskort på ungdomsskolen, skal du fortsette å bruke samme kortet på videregående.
  • Utstyrsstipend kan du søke om på Lånekassen.

Digitalt skolebevis

Vi tar fra høsten 2022 i bruk digitale skolebevis. Skoleskysskortet vil finnes i appen til Visma Inschool og vil bli påskrudd når det nærmer seg skolestart. Vi vil ta bilde av alle nye elever den/de første dagen(e) som vil bli brukt på skolebeviset. Følg med her for informasjon om når det blir skrudd på.  

Lærebøker/Læremidler:

Skolen holder alle trykte og digitale læremidler. Du må anskaffe skrivesaker (f.eks. notatblokk, perm, penn, blyant, viskelær og annet skrivepapir) selv.

Velger du å ikke bestille elevpc, må du enten bruke en datamaskin du har eller skaffe en på egen hånd.

Utstyrsstipendet fra Lånekassen er ment å brukes til å dekke klær, utstyr, skrivesaker og pc.

På yrkesfag trenger elevene passende arbeidstøy og verktøy. Nedenfor finnes litt om arbeidstøy og utstyr for de enkelte programområdene. Noe arbeidstøy blir anskaffet gjennom skolen.

Elever på Landslinje for Bratt friluftsliv trenger også eget utstyr. Se egen utstyrsliste nedenfor.

Elever på Restaurant- og matfag må også påregne å bli fakturert for kostpenger for mat de spiser på skolen. For skoleåret 2022/2023 er beløpet 3000 kroner.

Hybel

Trenger du hybel så har vi kontakt med flere utleiere.  Se vår liste med hybelutleiere. Vi har ikke oversikt over hvem som til en hver tid har leid ut og ikke.

Borteboerstipend

Elever som bor på hybel kan være berettiget til å få borteboerstipend på 4979 kroner pr. mnd. Vilkårene er at avstanden mellom foreldrehjem og hybel er mer enn 40 km eller at reiseveien er lengere enn 3 timer hver dag. Elevene må også ha ungdomsrett. Les mer om vilkår for borteboerstipend her.

Skoleadministrativt system 

Møre og Romsdal fylkeskommune bruker Visma InSchool som skoleadministrativt system. Alle foresatte til elever under 18 år kan logge seg på nettsiden med MinId og følge utviklingen til sønn eller datter. Appen Inschool for elever finnes, men foresatte må bruke pålogging på nettsiden https://rauma-vgs.inschool.visma.no/ 

Jeg har bestilt elevpc. Når blir den utdelt?

Den blir utdelt så fort som mulig etter skolestart. For elever under 18 år, må kontrakt digitalt signeres av foresatt før pc utleveres.

Jeg har ikke bestemt meg for å bestille elevpc. Når er fristen for å legge inn bestilling?

Siste frist for bestilling av elevpc er i år satt til 1. november 2022. Vi oppfordrer likevel alle til å bestille så fort som mulig.

Elevbilder - Når skal bilder av elever 

Nye elever skal fotograferes første skoledag. 

Når blir stipend utbetalt?

Det vil bli utbetalt så fort skolen får beskjed fra Lånekassen om å bekrefte at eleven har startet på skolen. Du vil ikke få utbetalt stipend om du har byttet skole og ikke søkt på nytt.

Jeg har ikke hatt skoleskysskort tidligere, men trenger det nå. Når får jeg skoleskysskortet?

Dersom du har søkt skoleskyss i Skoleskyssportalen, skal kortet ditt være klart til utlevering ved skolestart. Du kan ta bussen uten skoleskysskort den første dagen. Skolen kan også utstede midlertidig skoleskysskort (gult kort) dersom du ikke har søkt.

Har elevene muligheter til oppbevaring på skolen?

Ja. Elevene får sitt eget elevskap. Det er låsbart, men hengelås av normal størrelse må eleven selv holde. 

Når utleveres lærebøker?

Lærebøker utleveres første skoledagen. Bøkene kan oppbevares i elevskapet første natten om du ikke har tatt med noe å bære bøkene i.

Skal vi ha undervisning i fag første dagen?

Vg1 har en alternativ dag første dagen. Da skal elevene bli kjent med lokaler, timeplan, pålogging på nettverk, rutiner og mye mer.

Kan jeg kjøpe mat og drikke ved skolen?

Elevkantinen er åpen fra første skoledag. Vi tar kun kort.

Snarveier