Innlogging

Som foresatt til elever på skolen vår, er det nødvendig å ha tilgang til Skolearena. Det gjelder foresatte til elever under 18 år.

Skolearena er et dokumentasjonssted for elevenes fravær og vurderinger i fag. Foresatte til elever under 18 år kan få tilgang til skolearena.

Dette er en del av fokuset skolen har på tett samarbeid mellom skole og hjem. For å få tilgang til skolearena må foresatte registrere seg på https://www.skolearena.no. Kontaktlæreren vil deretter godta søknaden og foresatte får tilsendt passord på e-post. Se veiledning nederst på siden.

Som foresatt kan du også bruke Skolearena til å legge inn fraværsmelding på vegne av eleven.

Ta kontakt med kontaktlærer om du trenger veiledning eller har mistet passord/brukernavn.

Vi har tidligere brukt både Fronter og Itlearning. Fra høsten 2020 besluttet vi å kun bruke Microsoft Teams som "LMS". Dette har kun elever tilgang til gjennom sin brukerkonto. Foresatte har ikke mulighet til å få tilgang.

Vi tok i bruk Teams som LMS høsten 2020. Vi så at Microsoft Teams kunne erstatte Itslearning på nesten alle punkter. Teams har også funksjonalitet som Itslearning ikke har. 

Det er kun elever og ansatte som har tilgang til Teams. Elever logger på med "feidebrukernavn"@o365.mrvgs.no. (Feidebrukernavn er 6 bokstaver fra navn + dag de er født i måneden de er født. Eksempel: Hvis Donald Duck f. 010100 skal få brukernavn, vil hans brukernavn være donduc01.)

Dokumenter