Informasjon om elevundersøkelsen 2022

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Skriv ut

Les mer om elevundersøkelsen i dokumentet nedenfor