Informasjon om klage og klagefrister.

Standpunktkarakterene er publisert 15. juni. Ved en eventuell klage på standpunkt er fristen 10 dager (25. juni). 
Lenke til Møre og Romsdal fylkeskommune sine sider om klage på karakterer.

Forkortet klagefrist for Vg3 som har søkt samordna opptak er fredag 17. juni. 

Skriv ut

Kontakt