Informasjon om Undervisningselvalueringen 2022

Det er politisk vedtatt at videregående skoler i Møre og Romsdal skal gjennomføre en undervisningsevaluering hvert skoleår. Målet med evalueringen er at den skal være et verktøy for kvalitetsutvikling i den videregående opplæringen i fylket.

Skriv ut

Les mer i dokumentet nedenfor.