Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa 2021-22

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skoleår.

Skriv ut

Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket.

Les mer i dokumentet under.