Informasjon til foresatt vedrørende Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.
Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige
utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data
fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra
undersøkelsen

Skriv ut

Klikk på lenken nedenfor for å lese hele teksten om Elevundersøkelsen.