Unntak fra smittekarantene og krav om munnbind på bussene

Elever og ansatte er unntatt fra smittekarantene i skole-/ arbeidstiden.

Skriv ut

Unntak fra smittekarantene

Har du hatt nærkontakt med en smittet, kan du møte på skolen/ jobb forutsatt at du er symptomfri og tester deg på døgn 3 og 7 etter nærkontakt. Unntaket gjelder ikke dersom du bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet. Les mer om dette på udir.no

Krav om munnbind på skoleskyss

Det er fortsatt krav om munnbind på skoleskyss. Det finner du i vestibylen.

Det viktigste for å hindre smittespredning

  1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme selv ved milde symptomer
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker.

Eva Leergaard

Rektor