Ansatte

Eva M Krogstad Leergaard
Rektor
71 28 36 01 / 930 94 519
Frank Arne Antonsen
Fagarbeider
958 38 960
Teresa Danuta Banas
Reinhalder
71 28 36 38 / 463 78 456
Tom Andrés Brevik
Barnevernpedagog
90 24 81 58 / 468 65 727
Lori Butz
Reinhalder
45 45 09 17
Judith Stensland Dahle
Reidulf Dyrkorn
Konsulent IKT/merkantilt
71 28 05 90 / 950 60 927
Vigdis Feidje
Renholder
71 28 36 37
Sølvi Norunn Halseth
Konsulent
71 28 36 05 / 958 01 682
Anita Tokle
920 30 544
Ragni Klokkerstuen Odeen
92 06 47 72
Hilde Alnes
Lærer
71 28 36 09 / 951 68 679
Ragnhild Fagerslett
Lærer
48 25 00 89 / 482 50 089
Sturla Grav
Lektor m/tilleggsutd
71 28 36 27 / 932 63 681
Susanne Johansen
Avdelingsleder
71 28 36 03 / 403 39 940
Aud Bodil Mittet Krohn
adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 36 11 / 992 30 252
Hilde Mjelva
Lektor m/tillegsutdanning
71 28 36 20
Mona Mork
Lærer
71 28 36 33 / 482 51 970
Anna Aaltje Peterson
Lærer
978 48 187
Liv Kristin Rasmussen
adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 36 28 / 414 53 757
Edel Rydjord-Jensen
lektor med tillegg
71 28 36 25 / 411 20 735
Marco Roberto Scarfi
Adjunkt m/tilleggsutd.
71 28 36 24
Siri Sekkesæter
Lærer
71 28 36 23 / 480 80 188
Mali Setnes-Haugen
Lektor m/ tilleggsutdanning
91 84 84 29 / 918 48 429
Ingeborg Sletta
Lærer
984 69 091
Iselin Hansen Tokle
Lærer
71 28 36 29 / 942 06 415
Eske Vangsgaard
Lærer
71 28 36 26 / 411 03 601
Natalia Wiik
Lærer
71 28 36 22 / 466 31 459
Frode Bredeli Aarsbog
Lærer
99 69 79 81 / 996 97 981
Asbjørn Alfarnes
Lærer
Unni Sefaniassen Eide
Adjunkt
71 28 36 16 / 406 06 042
Linda Flovikholm
Miljøarbeider
97 70 46 11 / 977 04 611
Arnt-Erik Edvardsen Flydahl
Miljøarbeider
91 99 53 48 / 919 95 348
Signy Moa Frick
Adjunkt m/tilleggsutdanning
71 28 36 15
Harald Grøtta
Adjunkt
71 28 36 19 / 926 54 660
Kjell Peder Gyldenskog
Lærer
71 28 36 17 / 924 48 848
Ane Marte Almås Hammerø
Lærer
95 05 46 93 / 950 54 693
Even Heinåli
Lærer
45 61 92 92 / 456 19 292
Svein Ivar Johnsen
Barne-og ungdomsarbeider
71 28 36 35
Linda Skei
Fagarbeider
71 28 36 34 / 944 11 067
Åse Merete Skjegstad
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 36 07 / 456 02 906
Janne Karin Skjelbostad
Lærer
71 28 36 13
Monika Stenseth
Lærer
71 28 36 12 / 980 57 899
Anne Beathe Velde
Lærer
416 08 213
Ole Tommy Ødegård
Avdelingsleder
71 28 36 02 / 408 47 591