Duplikat av vitnemål

Ved tap av vitnemål kan vi utstede et duplikat av det originale vitnemålet. Dette er ofte en tidkrevende oppgave, spesielt når originalvitnemål er håndskrevet. Normal praksis for videregående skoler i Møre og Romsdal fylkeskommune er at utstedelse av duplikat av vitnemål koster 500 kroner.

Fyll ut skjema nedenfor dersom du ønsker å bestille duplikat av vitnemål.

Duplikat av vitnemål