Handlingsplan for Rauma vgs 2022 - 23

Jfr Kvalitetsplan for videregående opplæring i Møre og Romsdal 2020-24 og Oppdragsavtale for Rauma vgs 2021-2023

UTVIKLINGSMÅL 1: ELEVENES LÆRING

RESULTATMÅL: TILTAK: 
Elevene skal oppleve at undervisningspraksisen på skolen fremmer læring, lærelyst og indre motivasjon (tro på egne evner).
 • Læreren bygger sin undervisningspraksis på prinsipper som fremmer læring og skaper motivasjon hos elevene.
 • Læreren stiller tydelige forventninger og gir tydelige tilbakemeldinger på elevens innsats og arbeid.
 • Læreren og elevene legger til rette for utvikling sammen.
 • Læreren jobber for å skape læringsmiljø hvor det trygt å utfordre, utforske og prøve-og-feile.
Selvstendige elever som er kritiske og reflekterer rundt egen faglig utvikling og læring.
 • Lærerne samarbeider om gradvis å bygge opp den enkelte elevs evne til å være kritisk til og reflektere over egen læring og utvikling.
 • Læreren anvender prinsipper for prosessorientert læring. (veiledning underveis)
Læringen skal oppleves både overkommelig og tilstrekkelig utfordrende for den enkelte elev.
 • Læreren prøver ut ulike undervisningsmetoder og didaktiske grep for å tilpasse undervisningen til den enkelte elev.
 • Læreren legger til rette for et høyt læringstrykk til elever som trenger ekstra utfordringer, og samtidig forenkler til elever som trenger det.
 • Faglærere bruker systemet for Fagrapporter for tidlig å fange opp elever som har manglende tilfredsstillende utbytte av den ordinær undervisning.

 

UTVIKLINGSMÅL 2: SAMFUNNSAKTØREN

RESULTATMÅL: TILTAK: 

Rauma vgs er lokale ungdommers førstevalg for videregående utdanning.

Skolen er en tydelig og viktig samarbeidspartner for lokale bedrifter, foretak og organisasjoner.

 • Skolen skal etablere og synliggjøre en strategi for rekruttering og markedsføring.
 • Alle lærere skal bidra til rekruttering og markedsføring innen sine fag.
 • Skolen skal bidra til at alle elevene får et godt innblikk i lokale karriere- og jobbmuligheter.
 • Skolen skal utvikle tettere samarbeid mellom grunnskolen og vgs i Rauma kommune.
 • Alle utdanningsprogram skal utvikle konkrete

 

UTVIKLINGSMÅL 3: PROFESJONSFELLESSKAPET

RESULTATMÅL: TILTAK: 

Alle ansatte opplever et profesjonsfaglig fellesskap kjennetegnet ved:

 • tilhørighet og medeierskap
 • samhandling på tvers av fag, funksjoner og roller
 • refleksjon over egen og andres praksis
 • kreativitet, nytenkning og positiv energi
 • kollegialt samhold.
 • Alle skolens ansatte reflekterer sammen rundt vår faglige utvikling og læring.
 • Alle ansatte fremstår som profesjonelle og bidrar til utvikling av skolen som en attraktiv utdanningsinstitusjon og en god arbeidsplass.
 • Den enkelte ansatte skal være en god kollega og bidra til et kollegialt samhold.
 • Felles møtetid for lærere og miljøarbeidere brukes på pedagogisk utviklingsarbeid. Utviklingsarbeidet skal være forankret i utdanningsforskning, skolens planverk samt lokale behov/interesser, og egen erfaring.
 • Felles møtetid for alle ansatte brukes på utviklingsarbeid som fremmer skolens rolle i samfunnet – lokalt og i et mer overordnet perspektiv.
 • Tur med pass er et ønske for å knytte ansatte mer sammen.

 

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.