Rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen?

Har du fått karakteren 1 på eksamen eller i standpunkt, eller hatt gyldig fravær, kan du ha rett til ny eksamen.

 Karakteren 1 på eksamen gir rett til nye eksamen

Dersom du får karakteren 1 på ordinær eksamen, har du rett til ny eksamen i faget. Da beholder du standpunktkarakteren. Hvis du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist, og standpunktvurderingen i faget faller bort.

Karakteren 1 i standpunkt gir rett til ny eksamen.

Hvis du har fått karakteren 1 i standpunkt i et fag, har du rett til særskilt eksamen hvis du ikke er trukket ut til eksamen i faget. Det gjelder også for fag der det ikke blir holdt eksamen ordinært. 

Hvis du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist og standpunktkarakteren faller bort. Særskilt eksamen blir normalt holdt samtidig med utsatt og ny eksamen.

 Har du gyldig fravær fra eksamen, har du rett til utsatt eksamen

Dersom du har dokumentert gyldig fravær ved ordinær eksamen, særskilt eller ny eksamen, har du rett til å gå opp til utsatt eksamen. 

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist. Da faller eventuelt standpunktvurderingen i faget bort. 

Hvis en elev har rett til å utsette eksamen i trekkfag, skal trekkingen av fag gjøres på ny.

Forfall til eksamen bli regnet som gyldig når du er hindret i å stille til eksamen, når hindringen er uventet og du selv ikke har skyld i hindringen. Det kan være akutt sykdom eller alvorlige hendelser som har oppstått for eksempel i familien. Eleven eller privatisten må legge frem dokumentasjon på dette. Dersom du bli syk og ikke kan møte til eksamen, må du straks kontakte lege for å få en legeerklæring.

 Svar på oppmeldingsskjema til eksamen innen fristen

For å få gå opp til ny, utsatt eller særskilt eksamen, må du svare på tilsendt oppmeldingsskjema fra skolen, i god tid før fristen går ut. Sammen med oppmeldingsskjemaet vil du få en oversikt over hvilke fag du kan melde deg opp i.