Teknologi- og industrifag

Å velge Teknologi og industrifag på videregående kan være en smart beslutning for deg som er ungdom og her er noen grunner til det:

  • Varierte muligheter: Teknologi og industrifag åpner dørene til en rekke yrker innenfor alt fra mekanikk til elektronikk og automasjon.
  • Praktisk læring: Du får hands-on erfaring med verktøy og maskiner, noe som er viktig for å forstå hvordan ting fungerer i den virkelige verden.
  • Grunnlag for videre utdanning: Dette gir deg et solid grunnlag hvis du ønsker å fortsette med ingeniørstudier eller annen teknisk høyere utdanning.
  • Innovasjon og utvikling: Du vil lære å bruke og utvikle ny teknologi, noe som er essensielt i et samfunn som stadig søker etter smartere løsninger.
  • Jobbsikkerhet: Med en bakgrunn i teknologi og industri vil du ha mange jobbmuligheter, ettersom det alltid vil være behov for faglært arbeidskraft.

Husk at det du lærer nå, kan være med på å forme din fremtid. Det er en investering i deg selv og dine fremtidige muligheter. 
Som elev hos oss får du drive med praktisk arbeid på vårt verksted samt klasseromsundervisning i programfag. Vi har godt utstyr og den siste anskaffelsen er en plasmaskjærer. Vi drar av og til på besøk til aktuelle bedrifter i nærområdet.